Zásady zpracování osobních údajů


Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky . Ujišťujeme Vás, že shromažďujeme a zpracováváme jen takové údaje, které skutečně potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli komunikovat.

Budete-li nás chtít v průběhu naší správy a zpracování Vašich osobních údajů kontaktovat, můžete to uskutečnit  prostřednictvím e-mailu nebo korespondenčně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou naší zákonné povinnosti. Při zasílání Vaší objednávky předáváme potřebné údaje přepravci.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě do 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu. Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů (například omezíte osobní údaje pouze na povinné údaje, abyste měli přístup k výhodám  alespoň v základním rozsahu).

Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.Správce osobních údajů, jakožto provozovatel této webové stránky užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:


- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a využívání webových stránek návštěvníky

- zajištění základní funkčnosti webových stránek


 -          Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu

 

-          Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný  nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

-          Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.  

-          Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  

 

-          Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 §  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;


Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti